VARIA

Główna

Gdzie i jak

Historia

Tajemnica

Literatura

Galeria 1

Linki

Napisz!

Najnowsza historia Stonehenge

Varia - łac., rzeczy różne, rozmaitości
(W. Kopaliński "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych")
 
czyli wszystko to, co nie pasuje do innych stron :) Poważniej rzecz ujmując, umieściłem tu różne przejawy "artystycznej" (i nie tylko) działalności człowieka inspirowane Stonehenge.

 

Malarstwo         Literatura         Repliki Stonehenge        Inne

 


 

Wiesław Obrzut - Stonehenge

  Oglądając przypadkowo w latach osiemdziesiątych w TVP program poświęcony słynnym starożytnym budowlom, stwierdziłem uderzające podobieństwo Stonehenge do pewnego rozwiązania, nad którym pracowałem kilka lat wcześniej tyle, że w mniejszej skali... (dalej)
 


Thomas Stokes Salmon

"Here oft, when Evening sheds her twilight ray,
And gilds with fainter beam departing day,
With breathless gaze, 
and cheek with terror pale,
The lingering shepherd startles at the tale,
How, at deep midnight, 
by the moon's chill glance,
Unearthly forms prolong the viewless dance;
While on each whisp'ring breeze that murmurs by,
His busied fancy hears the hollow sigh."

from "Stonehenge," by Thomas Stokes Salmon, 1823

Fragment "Stonehenge", Thomas Stokes Salmon,1823

Tutaj częstokroć, kiedy wieczór ukrywał promienie zmierzchu,
I ozłacał niknącą wiązką światła odchodzący dzień,
O zdyszanym wzroku i policzku pobladłym z przerażenia,
Ociągający się pasterz jest zaskakiwany opowieścią,
O tym jak, w głębi północy, w chłodnym spojrzeniu księżyca,
Nieziemskie kształty przedłużają niewidzialny taniec;
Podczas, gdy na ziemi szepczący wietrzyk szemrze obok,
Jego zaabsorbowane marzenie słyszy głuche westchnienie.

przekład © Agnieszka Kułacka


Jack Williamson
The Stonehenge Gate
Tor Books, 2005
ISBN: 0765308975

kliknij by powiększyćA dark mystery has been buried beneath the sands of the Sahara desert since the beginning of time. In a basement in New Mexico, four poker buddies find reason to believe that a startling secret is out there. . .

These four amateur adventurers are about to uncover the key that could unlock the vast reaches of the universe.
A sudden burst of curiosity propels mild-mannered English professor Will and his three friends to the Sahara to excavate a site where radar has evidently detected trilithic stones hidden beneath the sand. There they stumble upon an ancient artifact that will change their lives, and the world, forever...a gateway between planets, linking Earth to distant worlds where they will discover wonders and terrors beyond imagining.
Jack Williamson, the dean of science fiction writers, weaves an exciting tale that takes the friends to the far corners of the universe. One leads an oppressed people to freedom. Another uncovers clues that could identify a long-dormant civilization of immortal beings. Now each traveler must play a crucial role in unraveling an ancient mystery, the solution to which may reveal the true origins of the human race.
If they can just survive their journeys back to Earth . . .(amazon)


Jack Williamson, właściwie John Stewart Williamson (1908-) był jednym z pierwszych, którzy zaczęli wykładać SF w szkołach wyższych; wydał opis około pięciuset ogólnych wykładów z SF, Teaching Science Fiction. Zaczął swą karierę pisarską, zanim jeszcze wstąpił na studia, a w swym pierwszym starciu z uczelnią nie uzyskał stopnia naukowego. Gdy wyczerpał się serią opowieści satyrycznych Beyond Mars, powrócił na uczelnię i w roku 1957 uzyskał w Eastern New Mexico University bakalaureat i magisterium, zaś doktorat w University of Colorado. Rozprawa doktorska ukazała się potem w postaci książki pt. H.G. Wells: Critic of Progress. Od siedemnastu lat jest wykładowcą w Eastern New Mexico University.
   Ożenił się z Blanche Slaten Harp; mieszkają obecnie w Portales, Nowy Meksyk. Pierwszą jego książkę sprzedano w roku 1928 i od tego czasu publikuje stale. W roku 1976 Science Fiction Writers of America uhonorowało go nagrodą Grand Master Award „za całokształt twórczości”. W latach 1978-80 był prezesem SFWA. W czasopismach ukazały się ponad trzy miliony słów jego SSF, a ponadto trzydzieści parę książek, z których wiele przełożono na różnorakie języki, od skandynawskich począwszy, na japońskim skończywszy. Jego ostatnią powieścią jest
The Humanoid Touch. Pisze również pod pseudonimem Will Stewart. (Notka z książki Spekulacje)

 

Spinal Tap "Stonehenge"
"(Spoken) In ancient times, hundreds of years before the dawn of history lived a
strange race of people: the Druids. No one knows who they were, or what they
were doing, but their legacy remains here into the living rock... of Stonhenge.
Stonehenge.
Where the demons dwell,
Where the banshees live,
And they do live well
Stonehenge.
Where a man is a man.
And the children dance,
To the pipes of pan.
Stonehenge.
Tis a magic place,
Where the moon doth rise,
With a dragon's face.
Stonehenge.
Where the virgins lie.
And the prayer of devils,
Fill the midnight sky.
And you my love,
Won't you take my hand.
We'll go back in time,
To that mystic land.
Where the dew drops cry,
And the cats meow.
I will take you there,
I will show you how.
(Spoken)
And oh how they danced, the little children of Stonehenge, beneath the haunted moon
for fear that daybreak might come too soon.
(Spoken)
And where are they now? The little people of Stonehenge. And what would they say to
us, if we were here...tonight."

Spinal Tap "Stonehenge"
(Słowo mówione) W pradawnych czasach, setki lat przed początkiem historii, żyło dziwne plemię ludzi: Druidów. Nikt nie wie kim byli, co robili, ale ich dziedzictwo pozostaje tutaj żywe w skałach ... Stonehenge.
Stonehenge.
Gdzie mieszkały demony,
Gdzie żyły upiory,
I dobrze się miały
Stonehenge.
Gdzie człowiek jest człowiekiem.
I dzieci tańczą,
W rytm piszczałek.
Stonehenge.
To jest magiczne miejsce,
Gdzie księżyc wschodzi,
Z twarzą smoka.
Stonehenge.
Gdzie spoczywają dziewice.
I modlitwa szatana,
Wypełnia niebo o północy.
I Ty, moja miłości,
Nie weźmiesz mojej ręki.
Cofniemy się w czasie,
Do tamtego mistycznego lądu.
Gdzie krople rosy łkają,
I koty zawodzą.
Zabiorę cię tam,
I pokażę jak.
(Słowo mówione) O, jak one tańczyły, małe dzieci Stonehenge, pod nawiedzonym księżycem, bojąc się, że poranek może przyjść zbyt szybko.
(Słowo mówione) I gdzie oni są teraz? Mali ludzie Stonehenge. I co powiedzieliby nam gdybyśmy byli tutaj ... dziś teraz?


przekład © Agnieszka Kułacka

 


David Chart, John Kasab (Editor)
Heirs to Merlin: The Stonehenge Tribunal (Ars Magica)
Atlas Games (December 1, 1999)
ISBN: 1887801790

kliknij by powiekszycHeirs to Merlin: The Stonehenge Tribunal details Mythic Europe's England and Wales. This essential work surveys a fascinating land ripe for adventure, from tales of King Arthur to the death of Thomas Becket, from the coming of the Order of Hermes to the ascendance of Blackthorn covenant, and from the druids' stone circles to tales of the English saints.
Ars Magica storyguides will come away from Heirs to Merlin with the background knowledge and inspiration necessary to run truly epic campaigns set in the Stonehenge Tribunal. And due to the multitude of saga options presented, even players of Stonehenge sagas can read Heirs to Merlin every single page without worry that an adventure's secrets will be spoiled. An entire troupe's access to this book will ensure a roleplaying experience of astounding depth.

About the Author
David Chart has been writing for Ars Magica since 1993, although this is the first book he's written all by himself. He lives in Cambridge, which is why Cambridge rather than Oxford gets the magi, and has attended a roleplaying event at the School of Pythagoras (yes, it's a real place, not just a covenant). When not gaming, he works on the history and philosophy of science, which gives him an excuse to do Ars Magica research as part of his real job. (amazon. com)

 


 

Chester Lee Tyrakowski, "The Quest"

"Under the skies of a hot summer sun
In the year of our Lord
Nineteen hundred and ninety one
Between a celestial gathering
And a lunar eclipse
A legend that once was
Became a legend that is
Stonehenge gives its secrets
Under a hot summer sun
But only after a millennium
And only to one
The circles were left for all to see
But only true believers may find
The keeper of the key"

 

Chester Lee Tyrakowski, "Poszukiwanie"

Pod niebiosami gorącego letniego słońca
W roku naszego Pana
Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego
Pomiędzy niebiańskim zgromadzeniem
A zaćmieniem księżycowym
Legenda, która niegdyś była,
Stała się się legendą, która jest
Stonehenge odkrywa swoje sekrety
W gorącu letniego słońca
Ale tylko po tysiącleciu
I tylko dla wybranego
Kręgi pozostawiono dla oczu wszystkich
Ale tylko prawdziwie wierzący mogą odnaleźć
Klucznika

przekład © Agnieszka Kułacka

 


Cecelia Holland
Pillar of the Sky: A Novel of Stonehenge

Forge Books; 1st Forge edition (July 7, 2000)
ISBN: 0312868871

kliknij by powiekszyc"A first-class storyteller, Holland convinces the reader that only someone obsessed with building a gateway to the heavens could have created something as incredible as Stonehenge." (People)

"[Holland] is at all times a superb storyteller, and her talents have never been better displayed. She not only re-creates a prehistoric people with every aspect of their life opened up for us; she also makes us share that life." (Cleveland Plain Dealer)

"Politics in prehistoric times is Holland's theme in this intelligently and lushly developed saga. [Pillar of the Sky] moves with great energy but without neglecting rich detail; the dim past springs to buoyant and believable life." -(Booklist)

"With her engrossing narrative, some nicely developed characters, and excellent descriptions of the primitive lifestyle, Holland succeeds in stretching our imagination; she has breathed new life into those forty-ton monoliths that for all these centuries have been standing so mutely on the Salisbury Plain." (Los Angeles Herald Examiner)

  

Barbara Cape Findlay, 
"Stonehenge Soldiers"


"Just over the next rise underneath sleepy skies,
Out of the dense, thick fog wrapped about them,
Appear the silent foot solders.
Protecting their fallen comrades, they stand in a circle unbroken.
Statue still in varied shades of battle grey.
Arms around shoulders, all intently watching their leader --
Unseen paces ahead -- they stand frozen in time.
Uniform heights, some stocky with bulging biceps;
yet others sport pock-marked limbs in slings
Of wounds suffered in the heat of battle.
Crew cuts as all good warriors do, unfeeling of their crushing load.
Uncounted millennia have passed, and none are stooped from age.
Of what remains of the Stonehenge soldiers, fighting to defend
Their nearby homes in Salisbury and Boscombe Down."

Barbara Cape Findlay, "Wojownicy Stonehenge"

Zaraz za następnym wzniesieniem pod uśpionym niebem,
Z otulającej ich mgły gęstej i nieprzeniknionej,
Pojawia się milcząca stopa żołnierzy
Chroniąca ich poległych towarzyszy, stoją w nieprzerwanym kręgu.
Nieruchomy pomnik w różnorodnych odcieniach bitewnej szarości.
Ramiona na barkach, wszyscy uważnie obserwują swego przywódcę -
Niewidzialne kroki do przodu - stoją zastygnięci w czasie.
Jednolitej wysokości, niektórzy krępi od wypchanych muskułów;
A inni paradują z kończynami na temblaku pełnymi krostów
Od ran otrzymanych w ogniu walki.
Ostrzyżeni jak wszyscy wojownicy, nieczuli na druzgoczące ich brzemię.
Niezliczone tysiąclecia przeminęły, żaden nie zgarbił się ze starości.
Z tego co pozostało po żołnierzach Stonehenge, walczących by obronić
Swe nieopodal stojące domy na wzgórzu Salisbury i Boscombe.

przekład © Agnieszka Kułacka

 


 

John Dryden

"Nor is thy Ston-Heng a less wonder grown,
Though once a Temple thought, now prov'd a Throne.
Since we, who are so bless'd with Monarchy,
Must gladly learn from thy Discovery,
That great Respects not only have been found

Where Gods were Worshipp'd, but where Kings were Crown'd."

John Dryden

Nie stał się Twój Stonehenge mniejszym cudem,
Gdy wszelkie dowody mówią nam, że nie jest świątynią, ale tronem.
Odtąd nam, błogosławionym w monarchii,
Trzeba cieszyć się z nauki płynącej z odkrycia,
Że nie tylko znaleziono ołtarz

Gdzie wielbiono bogów, ale gdzie królowie byli koronowani.


przekład © Agnieszka Kułacka


 

Dryden John (1631-1700), angielski dramaturg, poeta, krytyk literacki. Zwolennik republiki, Kościoła anglikańskiego, atakujący Kościół katolicki, w późniejszym okresie stał się poetą dworskim Stuartów oraz obrońcą katolicyzmu.
Pisywał tragedie pełne patosu, jak Almanzor and Almahide (1670-1672), których bohaterowie cierpieli w obronie honoru i miłości. Zwolennik klasycznych reguł teatru, próbował je połączyć z doświadczeniami W. Szekspira.
Nie stronił od komedii, np. Mariage a la Mode (1673). Także autor satyr politycznych, bajek, przekładów autorów rzymskich. Był w swojej epoce uważany za wielki autorytet literacki.
(Fogra '99)


Harry Harrison, Leon Stover
Stonehenge, Zagłada Atlantydy
tytuł oryginału: Stonehenge: Where Atlantis Died
tłumaczenie: Radosław Kot
Rebis, Poznań 1997
wydanie pierwsze: Tor Books, Nowy Jork 1983
ISBN: 0-523-48073-3

Z notki na okładce:

Książę Ason z Myken, Egipcjanin Iteb i Aias z Byblos, uciekając z Atlantydy przed wybuchem wulkanu i przed Atlantydami, dostają się na wyspę Yerni, dzisiejszą Wielką Brytanię.

Niespodziewane pojawienie się ekspedycji Atlantydów sprawia, że uciekinierzy, zaprzyjaźnieni z tubylcami, postanawiają zjednoczyć plemiona Yerni, gdyż tylko wtedy mają one szansę w walce z najeźdźcami. Najlepszym na to sposobem wydaje się zbudowanie potężnego kamiennego symbolu nowych czasów...

Powieść jest efektem współpracy doskonałego pisarza i światowej sławy archeologa. Tak być nie musiało, ale mogło...

   kliknij by powiększyć


Harry Harrison
Stonehenge
wydanie pierwsze: Peter Davies, Londyn 1972
ISBN: 0-432-1570-0

"Stonehenge is a mystery, a giant ring of stones that has baffled man for centuries. The latest attempt at its solution has produced a remarkable new novel ... [The authors] maintain that Stonehenge was built as a central meeting place or early day parliament to unify the Celtic tribes that occupied England some 3500 years ago. Its construction was directed, they say, by Mycenaean warriors who mined English tin to fashion the bronze that gave its name to an age. Further, say Stover and Harrison, it was designed by an Egyptian architect. How all this came about is told in novel form, with lots of rattling good action and lively narration. Moreover, their Stonehenge thesis seems to grow out of the action, rather than the other way around...
"Stonehenge is not for the squeamish reader. It is bloody, hard driving, direct, elemental. One of the best aspects of the book is its descriptions of primitive battles which evoke the style of Germanic sagas. In fact, the very blood bath which Stonehenge often seems washed lends verisimilitude ... Stonehenge may well be a controversial novel. It deserves to be a popular one." (Willis E. McNelly, America, 30.09.1972)

 

        http://megality.republika.pl/harrison5.jpg


 

Emily Mace "Stonehenge"

"Its mystery lies on the ground
Like a fallen, forlorn god
Who no longer has a reason
To rule.
O'er the chalky floor
Grow green weeds and small, white flowers,
Which cluster round the leaning pillars
As memories fade into the past.
Preserved there, they sleep like seeds
Buried beneath the soil of passing seasons,
Only to awake as the ancient moment
Which guards the gates of morning."

Emily Mace "Stonehenge"

Jego tajemnica leży na ziemi
Jak powalony, samotny bóg
Który nie ma już powodu
By rządzić.
Na ziemistej podłodze
Rosną zielone chwasty i małe, białe kwiaty,
Które skupiają się wokół pochyłych filarów
Jak wspomnienia gasną w przeszłości.
Zatrzymane tam, śpią jak nasiona
Pogrzebane w ziemi minionego sezonu,
By obudzić się jak pradawna chwila
Która strzeże wrót poranka.


przekład © Agnieszka Kułacka


Julian Richards
Betrayal at Stonehenge 1000 B.C
Authorhouse (December 1, 2000)
ISBN: 1587210711


kliknij by powiekszyc"Stonehenge is the most famous prehistoric monument in the entire world. In fact it is ranked with the pyramids of Egypt as the most famous monument that the ancient world has given us." Dr. Ronald Hutton, PhD., University of Bristol, England.

Who were the amazing people who built Stonehenge? How did they do it? Why? What about their religious beliefs? Now, a novel has been written that reconstructs the past and brings vitality to those valiant people at ancient Stonehenge.
Betrayal at Stonehenge 1000 BC gives life to those astounding ancient farmers who created Stonehenge. The author puts flesh on their skeletal remains and creates believable saints and sinners. The story portrays the life of Bronze Age people. There was a strong religious affinity to the summer solstice sunrise and a dreaded fear of the eclipse of the sun. These interdependent people experienced famine, a paranoid shaman, murders, prehistoric surgery [trephine], bronze making, the joy of marriage, the beauty and agony of birth, a mystical funeral and the rebuilding of Stonehenge.

"In 'Betrayal at Stonehenge 1000 BC', the author employs the facts of another time to create something imaginative and exciting. I intend to invite him on my radio show again." Sandy Sandberg station KELY.

This book represents years of research on how they lived, buried their dead and built Stonehenge. Betrayal at Stonehenge 1000 BC is an educational adventure story where mystery and science fiction are natural components. This book guarantees enjoyment for those who have an inquisitive mind and an intelligent curiosity.
When James Nesper (of Shaker Heights, Ohio, USA) first saw Stonehenge in 1986, he was unimpressed. Basically a pile of rocks, Nesper thought. But the trip to Salisbury Plain, England - about 90 miles outside London - left Nesper wondering about the personalities connected with the prehistoric megaliths, and his interest in Stonehenge changed from ambivalent to deep.

"I have always been fascinated by Stonehenge and James Nesper made it come alive." Hilly Rose, Sirius Satellite Radio.

Nesper went on to write a book, Betrayal at Stonehenge 1000 BC. This historical novel [reports Jarrod Zickefoose, Cleveland Sun Press] attempts to depict the struggles and day-to-day existence of a people who lived during a period of profound transition: from a hunter-gatherer society to an agriculturally-based one. "I collected a lot of material and thought, why not write a book? Let's put some life and blood into these people and watch them grow," resolved Nesper.
The time and setting are fecund, Stonehenge and it's people remain largely a mystery, leaving room to stretch one's imagination. Or as james Nesper succintly puts it: "There is no evidence of a written language [from the period]. We will never find a Rosetta Stone for Stonehenge." (John Fish B.Sc. Publishers of Tenby in Wales)

 


 

William Wordsworth

"Pile of Stone-henge! so proud to hint yet keep
Thy secrets, thou that lov'st to stand and hear
The Plain resounding to the whirlwind's sweep,
Inmate of lonesome Nature's endless year;
Even if thou saw'st the giant wicked roar
For sacrifice its throngs of living men,
Before thy face did ever wretch appear,
Who in his heart had groaned with deadlier pain
Than he who, tempest-driven, thy shelter now would gain."
Section XIV, "Guilt and Sorrow; or Incidents upon Salisbury Plain"

William Wordsworth

Filarze Stonehenge! Tak dumny by dać wskazówkę a mimo to zachować
Swe sekrety, Ty, który kochasz stać i słyszeć
Równinę rozbrzmiewającą wiatrem trąby powietrznej,
Więźniu bezkresnego roku osamotnionej Natury;
Jeśli nawet widziałeś nikczemny ryk olbrzyma
By złożyć w ofierze jego tłumy żywych ludzi,
Czy przed twym obliczem kiedykolwiek pojawił się nędznik,
Który w swym sercu jęczał od bólu śmiertelniejszego
Niż ten, który przywiedziony przez burzę, u Ciebie schronienie może zdobyć.

przekład © Agnieszka Kułacka

 

Wordsworth William (1770-1850), angielski pisarz. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury romantyzmu w Anglii. 1791-1792 przebywał we Francji, entuzjazmując się Wielką Rewolucją Francuską. Współtwórca szkoły jezior. Współautor (z S.T. Coleridge'em) zbioru Lyrical Ballads (1798, wydanie rozszerzone 1800), uważanego za manifest angielskiego romantyzmu.
Propagował nieskrępowaną uczuciowość, prostotę języka i ideę "niezwykłej codzienności". Autor poematu autobiograficznego The Prelude (1798-1805, wydanie pośmiertne 1850). 1843 otrzymał dworski tytuł poeta laureatus. Polski wybór wierszy Poezje wybrane (1978), przekłady w antologii Poeci języka angielskiego (tom 2, 1971).
(Fogra '99)


Brian Fagan
From Stonehenge to Samarkand :
An Anthology of Archaeological Travel Writing

Oxford University Press, USA (July 20, 2006)
ISBN: 0195160916

kliknij by powiekszycEver since Roman tourists scratched graffiti on the pyramids and temples of Egypt over two thousand years ago, people have traveled far and wide seeking the great wonders of antiquity. In From Stonehenge to Samarkand, noted archaeologist and popular writer Brian Fagan offers an engaging historical account of our enduring love of ancient architecture--the irresistible impulse to visit strange lands in search of lost cities and forgotten monuments.
Here is a marvelous history of archaeological tourism, with generous excerpts from the writings of the tourists themselves. Readers will find Herodotus describing the construction of Babylon; Edward Gibbon receiving inspiration for his seminal work while wandering through the ruins of the Forum in Rome; Gustave Flaubert watching the sunrise from atop the Pyramid of Cheops. We visit Easter Island with Pierre Loti, Machu Picchu with Hiram Bingham, Central Africa with David Livingstone. Fagan describes the early antiquarians, consumed with a passionate and omnivorous curiosity, pondering the mysteries of Stonehenge, but he also considers some of the less reputable figures, such as the Earl of Elgin, who sold large parts of the Parthenon to the British Museum. Finally, he discusses the changing nature of archaeological tourism, from the early romantic wanderings of the solitary figure, communing with the departed spirits of Druids or Mayans, to the cruise-ship excursions of modern times, where masses of tourists are hustled through ruins, barely aware of their surroundings.

From the Holy Land to the Silk Road, the Yucatan to Angkor Wat, Fagan follows in the footsteps of the great archaeological travelers to retrieve their first written impressions in a book that will delight anyone fascinated with the landmarks of ancient civilization.(amazon.com)
 

Malarstwo         Literatura         Repliki Stonehenge        Inne


Stonehenge - moja strona © 2000-2011 Krzysztof Kułacki

Główna

Gdzie i jak

Historia

Tajemnica

Literatura

Linki

Galeria 1

Napisz !

Najnowsza historia Stonehenge