VARIA

Główna

Gdzie i jak

Historia

Tajemnica

Literatura

Galeria 1

Linki

Napisz!

Najnowsza historia Stonehenge

 

Varia - łac., rzeczy różne, rozmaitości
(W. Kopaliński "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych")
 

Czyli wszystko to, co nie pasuje do innych stron :) Poważniej rzecz ujmując, umieściłem tu różne przejawy "artystycznej" (i nie tylko) działalności człowieka inspirowane Stonehenge.

 

Malarstwo         Literatura        Repliki Stonehenge        Inne

 


 

Zważywszy na częstotliwość pojawiania się replik megalitu, stwierdzić można, że posiadanie własnego Stonehenge powoli staje się modą. Większość z kopii kręgu powstała w Stanach Zjednoczonych.



kliknij by powiększyć   Do najbardziej znanych należy Autohenge zbudowany w 1986 roku niedaleko jeziora Ontario. Jego twórcą jest amerykański rzeĽbiarz Bill Lishman. Ontario Autohenge, zrobiony ze starych samochodów, powstał na zlecenie firmy Chrysler Corporation produkującej auta. Lishman uformował nadwozia w bloki przy pomocy zgniatarki do złomu, a następnie stalowymi linami łączył je ze sobą. A wszystko to na potrzeby telewizyjnej reklamy, w której mowa jest o tym, że "Chrysler cars are a giant step forward and everything else is history."

 


Również ze starych nadwozi zbudowano w 1987 roku, pod kierownictwem Jima Reinders'a krąg zwany Carhenge. Reinders wraz ze swoją rodziną wzniósł replikę Stonehenge z 38 starych nadwozi. Mieści się on w Alliance w stanie Nebraska. Planowany początkowo na tymczasowe przedsięwzięcie, przetrwał i został otoczony ochroną przez władze stanowe. Aktualnie obiekt jest w posiadaniu lokalnego stowarzyszenia Friends of Carhenge. Więcej na oficjalnej stronie: www.carhenge.com

Kliknij by powiększyć Carhenge kliknij by powiększyć

 


kliknij by powiększyćNajstarszą amerykańska repliką kręgu jest Sam Hill`s Stonehenge, wzniesiony nad rzeką Columbia w stanie Washington. Pomysłodawcą i konstruktorem kręgu był słynny budowniczy Sam Hill. Prace rozpoczęto w 1918, ale krąg został ukończony dopiero 12 lat póĽniej. Hill umarł w 1931, rok po ukończeniu budowli i zgodnie ze swoim testamentem pochowany został przy swoim dziele. W póĽniejszych czasach Sam Hill`s Stonehenge stał się ulubionym miejscem spotkań motocyklowych gangów.

do góry


kliknij by powiększyć

 

Autorzy The Georgia Guidestones ustawiając w 1980 roku na południe od Nuberg w stanie Georgia, USA, sześć granitowych płyt pragnęli wyrazić w ten sposób swój pozytywny stosunek do świata i otaczającej ich rzeczywistości.

 


kliknij by powiększyć!kliknij by powiększyć!Na zachód od Kerrville, nieopodal Ingram w Texasie, USA, zbudowano Stonehenge in the Hills zwane także Stonehenge II. Według autora, Douga Hill'a wielkość jego kręgu stanowi 60 procent wysokości i 90 procent długości obwodu oryginalnego Stonehenge. Obok repliki kręgu podziwiać tam można kopie posągów z Wyspy Wielkanocnej. (Texas State Travel Guide 1999, fot.: Stan A. Williams/TxDOT)

 


Foamhenge – Natural Bridge, Virginia, USA
Wzniesione w ciągu jednego dnia przez amerykańskiego rzeĽbiarza Marka Cline, Foamhenge jest naturalnych rozmiarów styropianowa kopią Stonehenge. Styropianowe bloki - 16 wysokie na szesnaście stóp, zostały wzmocnione betonowymi fundamentami i pomalowane szarą farbą. Jak twierdzi autor styropian nie jest biodegradalny więc jego kopia ma szansę przetrwać dłużej od oryginału:)

kliknij by powiększyć!kliknij by powiększyć!kliknij by powiększyć!


Stonefridge – Santa Fe, New Mexico, USA
Wzniesione z ponad dwustu zużytych lodówek przez Adama Horowitza Stonefridge (zwane także jako Fridgehenge) jest jak określa to autor anty-pomnikiem. Artysta oraz pomagający mu ochotnicy używali do budowy tylko lin, drewna i siły swoich mięśni. W odróżnieniu od oryginału oraz wielu innych kopii, Stonefridge nie jest zorientowane astronomicznie lecz "atomowo". Oznacza to, że skierowane jest w stronę widocznego z daleka Narodowego Laboratorium Los Alamos (ang. Los Alamos National Lab) ośrodka badań jądrowych, gdzie podczas II wojny światowej prowadzono w nim prace nad konstrukcją amerykańskiej bomby atomowej.
Sronefridge wielokrotnie stawało się ofiarą wandali, znane są przypadki podkładania bomb do wnętrz lodówek.

kliknij by powiększyć kliknij by powiększyć kliknij by powiększyć


"AMERYKANIE KOPIUJˇ STONEHENGE

okładka Wiż 4/98Kopia, tyle że mniejsza, słynnego kamiennego kręgu ze Stonehenge w Anglii powstaje w Stanach Zjednoczonych, w Amherst University w stanie Massachusetts.

Budowę pierwszego kamiennego kręgu rozpoczęła jesienią ub. r. profesor astronomii Judith Young. Uważa ona, że miniatura megalitycznego sanktuarium i obserwatorium astronomicznego, która powstaje obok stadionu do gry w piłkę nożną, przyczyni się do ożywienia zainteresowania astronomią zarówno wśród studentów, jak i społeczności miasta.

MiniStonehenge powstaje dzięki wsparciu finansowemu m.in. amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, która wyłożyła na ten cel 6 tys. dolarów." Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1998

 


Także w ojczyĽnie Stonehenge, Wielkiej Brytanii powstały jego repliki.
kliknij by powiększyć
W połowie XIX wieku pojawiła się w Anglii moda na budowanie w parkach kopii starożytnych budowli. Frederick Richard West M.P (Member of Parliament) w parku na terenie swojej posiadłości
Quinta House w Weston Rhyn (Shropshire) zbudował dla swojej małżonki coś, co jak sądził, było repliką celtyckiej świątyni.

 


kliknij by powiększyć !

 

A to co widzimy na tym zdjęciu jest modelem Stonehenge zrobionym z ...klocków Lego. Znajduje się on w Legoland Windsor. W tle model Glastonbury Tor, w rzeczywistości leżący ponad dziewięćdziesiąt kilometrów od kręgu.

do góry


O tym, że potrzeba stawiania nowych Stonehenge nie słabnie świadczyć może projekt budowy wielkiego monumentu na wyżynach północnej Anglii. W posłowiu do swojej książki "Stonehenge. Rozwiązanie pradawnej tajemnicy" Terence Meaden pisze:
"Budowa nowego kamiennego kręgu

    Powstał pomysł, by wraz z nadejściem III tysiąclecia na wyżynach południowej Anglii wznieść wielki kamienny krąg, który przetrwa tysiąclecia. Zaprojektowano niezwykle piękny monument, postanowiono, że cały naród przyczyni się do jego powstania, wyszukując i przywożąc megality z rożnych części kraju. Nie będzie to replika Stonehenge, ale budowla tego samego typu. Pierwotny plan zakłada, ze przy jej usytuowaniu zostaną wzięte pod uwagę słoneczne święta, w liczbie ośmiu, tudzież osiem granicznych azymutów liczącego sobie 18,6 lat cyklu księżycowego.

    Jak Stonehenge przed czterema i pół tysiącem lat, tak nowy monument dzisiaj stanowić będzie imponującą trwałą i wspaniale prezentującą się konstrukcję. A ponieważ służyć ma przede wszystkim jako świątynia, to - przeciwnie niż obecnie Stonehenge - będzie stale otwarty i w całości, nie wyłączając centrum kręgu, dostępny dla każdego."
(Meaden, 1997)

 


Opisana w tym artykule budowla nie jest kopią Stonehenge. Chciałem napisać o polskich replikach kręgu, niestety do 2000 roku, kiedy to artykuł ten zamieszczałem, nikt o zbudowanie takich się nie pokusił. To co wzniesiono na Polu Mokotowskim było temu chyba najbliższe. 

"Warszawski kromlech

okładka Wiż 7/99     Trwają wakacje, warto więc wybrać się na warszawskie Pole Mokotowskie, aby obejrzeć niecodzienną konstrukcję - kamienny krąg złożony z wielkich głazów narzutowych, który pojawił się tutaj w przeddzień tegorocznego ¦więta Ziemi.
    Kamienne kręgi, w języku celtyckim zwane kromlechami, są jednymi z typowych zabytków megalitycznych. Budowle megalityczne wykorzystujące kamień jako symbol łączący trzy światy: podziemny, naziemny i nadziemny, pojawiły się już co najmniej w VI tysiącleciu p.n.e. Ze swego pierwotnego centrum, jakim według niektórych badaczy była Afryka Północna, rozprzestrzeniły się początkowo wzdłuż wybrzeży Europy Zachodniej, aby następnie objąć niemalże cały świat.
    Istotą kultur megalitycznych (grec. mega - wielki, lithos - skała, kamień) nie były wyłącznie wielkie kamienie. Ważne było to, aby liczba i rozmieszczenie elementów konstrukcji miały określony sens astronomiczno-numeryczny. Kamienie mogły być mniej lub bardziej obrobione (czasami byty to także budowle naziemne), mogły tworzyć konstrukcje gigantycznych rozmiarów (Stonehenge w Wielkiej Brytanii, Carnac we Francji). Prócz kręgów spotykamy też pojedyncze głazy - menhiry, symboliczne bramy -dolmeny, kamienne kurhany, rozległe podziemne grobowce i wiele innych, lokalnych odmian.
    W niektórych częściach świata (Afryka Centralna) budowle megalityczne wznoszone są do dziś. Najbardziej znanymi obiektami na terenie Polski są tzw. grobowce kujawskie (V tysiąclecie p.n.e., kultura amfor kulistych) oraz kamienne kręgi w Odrach i Węsiorach (połowa l tysiąclecia n.e., Goci).
    Krąg na Polu Mokotowskim, który wystawiono z inicjatywy dr Przemysława Wielowiejskiego i "Archeologii Żywej", nie pełni funkcji astronomicznych ani kultowych. Jego zadaniem jest przypomnienie o naszym związku z Ziemią i kosmosem. Badania nad megalitami trwają. Zainteresowanie, a nawet fascynacja, jakie im towarzyszą, dowodzą, że człowiek coraz częściej powraca do pytania o swoje miejsce i rolę we Wszechświecie."  Karol Piasecki
"Wiedza i Życie" nr 7/1999 (fot.: Przemysław Wielowiejski)

warszawski kromlech

 


 

kliknij by powiększyć!   Także w Nowej Zelandii postanowiono wznieść replikę słynnego kręgu. Kamienny krąg o średnicy 30 metrów składa się z 24 głazów ustawionych pionowo, każdy o wysokości trzech metrów.  W środku umieszczono pojedynczy głaz o wysokości 5 metrów. Replikę nazwaną "Stonehenge Aoteora" zbudowano w Ahiaruhe  (Carterton, Wairarapa). Szczegóły na stronie: www.astronomynz.org.nz


StrawhengeStrawhenge - no more

brytyjski farmer Clive Brown zbudował z siana. Co roku składował 80 beli suszonej trawy aby wykorzystać ją do karmienia bydła. W 2002 roku postanowił dla zabawy ustawić z nich naturalnych rozmiarów replikę Stonehenge. Niestety budowla przetrwała tylko dwa dni i w czwartkową noc 1.08.2002 o 10.30 lokalnego czasu została podpalona  przez wandali i doszczętnie spłonęła.

 

 


kliknij by powiększyć

 

Oto Strohhenge wzniesione we wrześniu 2003 w Niemczech, w bawarskiej miejscowości Kemnath. Do budowy użyto ok. 350 bali siana o wymiarach: 3,5 m x 1,8 m. Więcej na stronie www.strohhenge.de

 

 


Również i w Polsce doczekaliśmy się słomianego kromlechu. Słomhenge zbudowano w skali 1:3, użyto ok. 30 ton słomy.

Tekst z portalu gazeta.pl:

"Polacy budują Słomhenge

Replika angielskiego Stonhenge - magicznych, kamiennych budowli - powstaje w Długiej Goślinie. Tyle że ze słomy. Bo to będzie Słomhenge...

kliknij by powiekszycPrzy drodze - tuż przed Długą Gośliną (na trasie z Murowanej Gośliny do RogoĽna) - stanęła brama z napisem: Słomhenge. Za nią, na skoszonym kawałku pola sterczy kilka bloków słomy, wysokich na ponad dwa metry. - To prototyp - tłumaczy z powagą Dariusz Wojcieszak, z zawodu strażak, po godzinach członek Nieformalnej Grupy "Przyjaciół Długiej Gośliny", która za wszystkim stoi. - W sobotę zabieramy się ostro do pracy - zapowiada. W kręgu o średnicy 30 m ustawią z przyjaciółmi ponad 40 słomianych bloków, odwzorowując budowle z angielskiego Stonehenge...

Skąd taki pomysł?! - Zrodził się już trzy lata temu, na Jarmarku św. Jakuba w Murowanej Goślinie, gdzie ze słomy zbudowana była dekoracja dla średniowiecznych wojów. Wtedy nam przyszedł do głowy Stonehenge, a właściwie Słomhenge, bo i nazwę już wtedy wymyśliliśmy - opowiada Wojcieszak. Słomiany zapał wsparła dotacja (4 tys. 500 zł), którą w tym roku udało im się zdobyć na projekt z programu "Make a connection - Przyłącz się", organizowanego m.in. przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Prawdziwego Stonehenge na żywo nie widzieli, ale oglądali w Discovery. Szczegóły znaleĽli w internecie. Znajomy z GPS i specjalista z obserwatorium astronomicznego wyznaczyli położenie kręgu. Tak, by 25 czerwca o godz. 4.40 promień wschodzącego słońca przeszedł przez jego środek, a obecni przy tym mogli doznać repliki tego, co w Stonehenge. - Już 24 czerwca o godz. 22 zapraszamy na imprezę przy celtyckiej muzyce, jej apogeum będzie o wschodzie słońca - zapowiadają organizatorzy, którzy chcą, by Słomhenge wypromował ich okolicę i stał się turystyczną atrakcją.

- Co to będzie, to ja nie wiem... Ale coś chyba z internetu wyszukali i chcą zbudować - informuje jeden ze starszych mieszkańców wsi. - Ludzie różnie mówią. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, cieszą się, starsi narzekają, że pieniędzy nie ma na nic, a na takie coś jest, a to nie będzie nic trwałego - opowiada inna z mieszkanek. - Zrobimy to tak, że będzie mogło stać nawet 5-10 lat, jeśli nie zajmą się tym potomkowie wandali... - mówi Wojcieszak.

Kto jeszcze ustawił słomiane Stonehenge?
Długa Goślina nie będzie pierwsza. W ubiegłym roku słomiane Stonehenge wzniesiono w niemieckim Kemnath. "Przyjaciele Długiej Gośliny" dowiedzieli się o tym dopiero niedawno, od astronoma, który wyznaczał dla nich położenie kręgów. Nie zniechęciło ich do realizacji swojego Słomhenge.

Dlaczego 25 czerwca?
Na ten dzień zaplanowano otwarcie słomianego kręgu. Dlaczego nie na 21 czerwca, kiedy przypada najdłuższy dzień roku - a wtedy właśnie należy być w Stonhenge? - Bo 21 to wtorek, a chcieliśmy, żeby otwarcie przypadło w weekend, kiedy może przyjechać więcej ludzi - tłumaczy Wojcieszak."
(Violetta Szostak, współpraca Martyna Zastrożna, 13-06-2005)

 


"Polska odpowiedĽ na Stonehenge
Starożytne obserwatorium astronomiczne Stonehenge w Długiej Goślinie w Wielkopolsce? No prawie, bo słupy kręgu zrobiono ze słomy i połączono drewnianymi palikami. Krąg ma średnicę 30 metrów. Wytyczono go a pomocą aparatury GPS i zbudowano zgodnie z kierunkami świata oraz miejscem zachodu i wschodu słońca. Ta budowla, to Słomehange."
(www.radiozet.com.pl)

 


A oto co znalazłem na internetowej stronie krapkowickiego tygodnika regionalnego:


Kliknij aby powiekszyc "W naszym obiektywie.  Mini-Stonehenge.

Mamy w powiecie prawdziwych miłośników Stonehenge. Krąg z fotografii nie jest co prawda tak tajemniczy i ogromny, jak angielski oryginał, a kamienie są bardziej kanciaste (ale to pewnie tylko kwestia czasu), jednak nie da się ukryć, że budowla jest ewenementem w naszym powiecie, a może i nawet w kraju! Trudno ją znaleĽć, bowiem stoi ukryta w krzakach, w jednym z podzdzieszowickich ogrodów."

Kurier nr 37(117) 13.09.2005
 

 

Malarstwo         Literatura        Repliki Stonehenge        Inne

do góry


Stonehenge - moja strona © 2000-2011 Krzysztof Kułacki

Główna

Gdzie i jak

Historia

Tajemnica

Literatura

Varia

Galeria 1

Linki

Napisz!

Najnowsza historia Stonehenge